Metoda Lean Analytics. Zbuduj Sukces Startupu W Oparciu O Analiz? Danych Alistair Croll

ISBN: 9781492013662

Published: January 22nd 2014

ebook

400 pages


Description

Metoda Lean Analytics. Zbuduj Sukces Startupu W Oparciu O Analiz? Danych  by  Alistair Croll

Metoda Lean Analytics. Zbuduj Sukces Startupu W Oparciu O Analiz? Danych by Alistair Croll
January 22nd 2014 | ebook | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 400 pages | ISBN: 9781492013662 | 10.41 Mb

Lektura obowi?zkowa dla wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem analityki w pracach nad nowym produktem i odnoszeniem sukcesow biznesowych bez konieczno?ci wiecznego zgadywania.Peter Yared, dyrektor ds. IT, CBS InteractiveTo nie jest kolejnaMore Lektura obowi?zkowa dla wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem analityki w pracach nad nowym produktem i odnoszeniem sukcesow biznesowych bez konieczno?ci wiecznego zgadywania.Peter Yared, dyrektor ds.

IT, CBS InteractiveTo nie jest kolejna ksi ka o liczbach, a rzecz o praktycznych wska?nikach. Alistair i Ben naucz? Ci?, jak przebi? si? przez mg danych i skupi? si? na w?a?ciwych, istotnych wska?nikach, ktore zadecyduj? o Twojej pora?ce lub sukcesie.Ash Maurya, za?o?yciel i dyrektor generalny Spark59 oraz WiredReach, autor ksi ki Metoda Running LeanOkie?​znane daneJeste? przedsi?biorc Masz innowacyjny produkt i chcesz wej z nim na rynek?

Mo?esz wybra? jedn? z dwoch drog: tradycyjn?, opart? na odwiecznych m?dro?ciach starych mistrzow, albo nowoczesn?, z u?yciem modelu Lean Startup. Je?li wybra?e? pierwszy sposob - zmie? lektur?, je?li drugi - gratulacje!W tej ksi ce znajdziesz kompletny proces analityczny, od generowania pomys?ow po przygotowanie zestawienia produktu i rynku. Dowiesz si? z niej, jak zweryfikowa? swoj pomys?, znale odpowiednich klientow, zdefiniowa? ostateczn? wersj?

produktu, zarobi? na swojej dzia?alno?ci i j? wypromowa?. Znajdziesz tu konkretne i przydatne informacje, oparte na ponad trzydziestu analizach przypadku, bez ktorych nie mo?e si? obej aden przedsi?biorca. Ksi ka jest skierowana rownie? do analitykow internetowych i analitykow danych, poniewa? pozwala powi?za? efekty ich pracy z rozwa?aniami biznesowymi. Zamieszczone tu tre?ci zainteresuj? te? ludzi zaanga?owanych w rozwoj produktu, zarz?dzanie nim, marketing, PR oraz dzia?alno inwestycyjn?, poniewa? dzi?ki nim ?atwiej b?dzie im zrozumie?

i ocenia? startupy.Rewolucja w sze?ciu prostych krokachStworz co?, co klienci pokochaj?.Zaanga?uj ludzi, aby znale?li Twoj produkt i zacz?li z niego korzysta?.Poznaj model Lean Startup, podstawy analityki oraz mentalno?ci kierowania si? danymi, niezb?dnej do odniesienia sukcesu.Dowiedz si?, na ktorym etapie rozwoju si? znajdujesz, nad czym powiniene? pracowa? oraz jak zastosowa? model Lean Analytics we w?asnym startupie.Znajd? niez?e punkty odniesienia dla ro?nych wska?nikow i naucz si? wyznacza? w?asne warto?ci docelowe.Sprawd?, w jaki sposob mo?esz zastosowa?

zasady Lean Analytics w funkcjonuj?cej ju? organizacji, bo przecie? podej?cie oparte na danych sprawdza si? nie tylko w nowo powsta?ych firmach.Alistair Croll od niemal dwudziestu lat jest przedsi?biorc?, autorem ksi ek i prelegentem. Zajmowa? si? du?ymi zbiorami danych, chmurami obliczeniowymi i startupami. W 2001 roku wspo?uczestniczy?

w zak?adaniu firmy Coradiant. Od tamtej pory aktywnie pomaga wielu nowo powstaj?cym firmom i wspiera liczne startupowe imprezy.Benjamin Yoskovitz jest przedsi?biorc? z ponadpi?tnastoletnim do?wiadczeniem w bran?y internetowej. Wspo?za?o?yciel Standout Jobs i Year One Labs, pe?ni funkcj? mentora dla wielu startupow i akceleratorow przedsi?biorczo?ci. Regularnie przemawia podczas licznych konferencji po?wi?conych problematyce startupow.Enter answer

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Metoda Lean Analytics. Zbuduj Sukces Startupu W Oparciu O Analiz? Danych":


giantclaim.com

©2009-2015 | DMCA | Contact us