Home

Goedkope Energiemaatschappij

E.ON Engergieleverancier

Atoomstroom

Eneco Energieleverancier

   

Zonne-energie - Ook Zonder Subsidie Aantrekkelijk?

Er was rijkssubsidie voor zonnepanelen, maar het subsidiepotje voor 2013 begint leeg te raken en de overheid wil hiermee ophouden. Wel kan het zijn dat individuele gemeenten deze projecten willen stimuleren.

Dan zonder subsidie verder?

Voorbeeld:

 Zon-IQ, is een leverancier van zonnepanelen die in Leidsche Rijn samen met inwoners is gestart om hun wijk volledig op zonne-energie te laten werken. Bij dit project hebben zich tot nog toe 130 bewoners zich bij aangesloten.

Bij de leverancier kunt u zonder subsidie van de overheid voor 7000 euro 10 zonnepanelen kopen van 1,5 bij 1 meter. Dat aantal panelen is voldoende voor een gemiddelde doorzonwoning.  Die kunnen zowel op een plat als een schuin dak worden geplaatst. Daarvoor is geen vergunning nodig van de gemeente.  Ook hoeven de zonnepanelen niet direct in het zonlicht te worden geplaatst.

Rendement zonnepanelen

Volgens Zon-IQ heeft u een rendement van 600 euro in het eerste jaar. Als u uitgaat van een stijging van de energieprijzen van gemiddeld 7 % per jaar dan zou u in 10 jaar tijd uit de kosten komen. De zonnepanelen gaan volgens de fabrikant 30 tot 40 jaar mee. (Bron: AD 27 september 2011)

Energieleverancier Nuon.nl heeft op haar site een uitgebreid overzicht van de prijzen en opbrengste van zonnepanelen gezet.

Ontwikkeling energieprijzen

Kanttekening: niemand weet natuurlijk hoe de energieprijzen zich de komende jaren zullen gaan ontwikkelen. Het is wel zo dat de makkelijk winbare energiebronnen als olie en gas aan het opraken zijn.

De oliemaatschappijen moeten daardoor steeds meer investeringen doen om aan de energiebehoeften te voldoen. Dat zal zeker tot stijgende energieprijzen leiden. Ook de toenemende welvaart van China en andere opkomende economieŽn zullen leiden tot een stijging van uw energierekening.

Zonder subsidie doen?

Nadeel: u moet nu een flinke investering doen, maar dat is ook het enige nadeel.

Voordelen: op lange termijn verdiend u uw geld terug en het is duurzame energie die het milieu niet belast, dat in tegenstelling tot de fossiele brandstoffen.

Energielevarancier NUON levert zonnepanelen vanaf 2195 euro zonder subsidie die een levensduur hebben van 25-30 jaar.

Artikel Trouw: Zonnepanelen huurkopen

Nudge.nl een consumentenorganisatie die zich belangeloos inzet voor duurzame energie

Meer op deze site:

Nieuw: Goedkope Energiemaatschappij Overstappen bespaart u een hoop geld

E.ON Engergieleverancier

Eneco

Atoomstroom

Home

Sitemap

 

 

 

 

 

   

 

 

Giantclaim.com © 2007-2014 Contact